Téma: krajina

Podzim

podzim - malba kvašem Číst dál

Rubrika skicák | Napsat komentář

Muž a bahno

muž a bahno, podzim - malba kvaš Číst dál

Rubrika skicák | Napsat komentář

Cesta do lesa

cesta do lesa - kresba suchý pastel Číst dál

Rubrika skicák | Napsat komentář

o koloběhu vody, vysychání krajiny a vlivu zemědělství a vegetace na klima

několik úryvků z rozhovoru s doc. RNDr. Janem Pokorným,
k přečtení doporučuju celý rozhovor zde

 

quoteJestliže na tom kilometru čtverečním máte les nebo ovocný sad a rybníky, většina energie jde do výparu vody. Vodní pára neodchází rychle, protože už není síla, která by ji hnala rychle vzhůru, voda se vrací jako drobný déšť, mlha nebo ranní rosa, když se v noci ochladí. To je malý vodní cyklus, který ale existuje jen tehdy, pokud je dostatek vegetace a vody.

quoteMáme velké půdní bloky, které jsou odvodněné a vzrostlá vegetace, která chladí, je na nich jen krátkou dobu. Kukuřice začne růst v červnu, a to už sekáme řepku a obilí. Pak zůstanou holá, přehřátá pole. Na sklizeném, odvodněném poli je najednou povrchová teplota 50 stupňů a horký vzduch jde nahoru. Suchá plocha vypadá nevinně, ale právě z ní stoupá rychle vzhůru ohřátý vzduch, který odebírá vlhkost z okolí. Tak krajina vysychá. Číst dál

Rubrika tak různě | Napsat komentář

ty srny v noci jen…

Fotoblog ze zahrady.

keře
jabloň

Číst dál

Rubrika zahrada | Napsat komentář