Téma: knihy

Nikola Tesla: All the world’s his power house.

Marc J. Seifer:
Nikola Tesla, Vizionář – génius – čaroděj

Nikola Tesla - kniha o jeho životě a citátyJedna z nejlepších, nejzajímavějších a nejpoučnějších knih, které jsem kdy četla. Shrnuje autorovo mnohaleté bádání v archivech a zkoumání dokumentů a korespondence. Je tedy založená čistě na faktech a i různé úvahy a spekulace ohledně nejasných momentů Teslova života se poctivě pohybují jen v rámci doložitelných skutečností. Popisuje celý příběh Teslova života od dětství až do jeho smrti a je proložená citáty jednotlivých aktérů a úryvky z esejí a dopisů. Celým textem se prolíná Teslova rozporuplná osobnost, sebevědomá, toužící změnit celý svět a zároveň sebepodceňující se. I když kniha obsahuje spoustu technických údajů a dat, je naprosto skvěle a čtivě napsaná, fakta jsou vysvětlená a propojená souvislostmi, zasazená do historických událostí a tehdejších nálad ve společnosti. Je inspirativní a čte se jako mnohovrstevný román. Číst dál

Rubrika texty | 4 komentáře

bojovat proti odpadu, když je ještě zbožím

quoteTotálně mobilizovaná společnost je ovládána velkými koncerny, stát se zredukoval na donucovací a socializační moc k prosazování jejich zájmů, ekonomický systém je propleten s celosvětovým systémem vojenských paktů, monetárních dohod a vývojových plánů, legitimnost politické moci je produktem strategického investování nadnárodních koncernů do médií.

 

Kritika status quo je klasifikována jako výraz psychické nestability, politické nezodpovědnosti a sociální nezakotvenosti intelektuálů.
Číst dál

Rubrika texty | Napsat komentář

Spěch a dnešní lidstvo

quoteVšechny ty „pokroky“ neučinily ho lepším, neučinily šťastnějším; prohloubily jen vnitřní prázdnotu, rozjitřily nervy, zpovrchněly ducha, vůli zeslabily, třeba trénovaly různé vůlečky. A při tom všem nepoznal z přírody ani miliontinu, – a Ona se mu směje a mstí. Bláznivě chce si vše podmanit, zapomínaje přitom jen na maličkost, na předpoklad: podmanění si sebe. Toho však docílí se jen stanovením pevného a nového a božského cíle; toho však jen překonáním nedůstojné uřícenosti a klidným, pomalým pohledem do sebe.
Tento překotný rozvoj vědy a zotročení lidstva jí je nejušlechtilejším, třeba nejnebezpečnějším, protože nejsvůdnějším projevem moderního slepého spěchu. Jeho doménou je ovšem výdělečná „činnost“. V ní jeví se v plné své kráse a komičnosti. Hledí-li člověk například na veleváženou horlivost, s jakou kdekdo se dře jen pro zbytečných pár grošů víc, řekl by: jak sladká musí být přec jen robota, – a já to nevěděl! A není směšnost směšností, že dnešní Evropan, lopotě se dvojnásob než jiní národové a jeho předci, tře přes všechny technické vymoženosti větší bídu než oni? Více se dřít za účelem větší bídy – to je pokrok, to je též jeden z následků bláznivého spěchu… Je práce něco ušlechtilého? Jest, koná-li se za ušlechtilými, vysokými cíli: pak se v ní, třeba byla sebe lopotnější a pustší, odráží něco z jejich krásy a radostnosti. Ale práce dělaná za cíli nízkými, všedními zůstává důkladnou všedností a nízkostí, i kdyby se vzpínala až k mrakům. Otázka: Buď této práci čest? je otázkou: Buď švábu čest, když pilně shledává v noci v kuchyni svou potravu -? Tato práce je mimo čest a nečestnost – jako dýchání, jako oblékání se, jako odhánění much; je prostě nižší životní nutností. Ale tuto práci ztotožňuje náš věk s prací vůbec…

Spěch a dnešní lidstvo, Vteřiny věčnosti (Výbor z díla), Ladislav Klíma (1878-1928)

Rubrika texty | Napsat komentář

Král karavany

quotePodal protest. On podal protest! Slyšeli jste dobře, přátelé moji. Král karavany nesměle klepe na ramena mužům, kteří jsou na něm závislí, jsou mu podřízení, a zdvořile je prosí, aby to s otrokářstvím nepřeháněli, a ti na něm závislí odpovídají, náš zákon nám to ale dovoluje, odpovídají plni spravedlivého rozhořčení, a král karavany ustupuje, nezeptá se ani, zda je to pravda, řekne si, udělal jsem vše, co bylo v mých silách, uklidní své svědomí, jasně jsem těm divochům dal najevo, jak rozhodně odmítáme otroctví.

Číst dál

Rubrika texty | Napsat komentář

Jenom člověk, který nemyslí, dojde někdy k nějakému závěru

quotePřátelé – žádní. Jen pár známých, jimž připadá, že ke mně cítí sympatie, a snad by je mrzelo, kdyby mě přejel vlak a při pohřbu kdyby pršelo.

 

Svoboda je možnost osamocení. Jsi svobodný, pokud se můžeš odloučit od lidí a netáhne tě k nim potřeba peněz nebo stádní pud, láska, sláva nebo zvědavost, které se v tichu a samotě nemají čím živit.

 

Loď se zdá být určena k tomu, aby plula; jejím určením však není plout, nýbrž dospět do přístavu.

Číst dál

Rubrika texty | Napsat komentář

Tři prasátka

komiks - tři prasátka Číst dál

Rubrika komiks | 2 komentáře