Téma: knihy

Vincentovy dopisy

Vincent van Gogh: Krajina v Nuenen

Navazuji na svůj předchozí článek o Vincentu van Goghovi.

Tady jsou slibované úryvky z jeho dopisů. Takový malý náhled do jeho života a hlavně úvah a pocitů.


okolo 13.–16. listopadu 1878

Kolik krásy je v umění, jenom když si člověk může vzpomenout na to, co viděl, pak nikdy není prázdný nebo opravdu opuštěný a nikdy není sám.

Číst dál

Rubrika inspirace, texty | Napsat komentář

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh: Morušovník

Můj oblíbený malíř: Vincent van Gogh. Oblíbený spisovatel: Vincent van Gogh.

 
Inspirací k tomuhle článku mi byla kniha Vincent van Gogh: Dopisy. Je to český překlad výběru z Vincentových dopisů, kterých se zachovalo celkem 819 a z nichž většinu napsal svému bratrovi.

Když jsem knihu četla, měla jsem chuť sepsat o ní pak nějaký text, shrnout zajímavosti, které jsem se dozvěděla, a doplnit to pár úryvky z dopisů. Potom jsem ale začala číst dopisy i v originále (nebo spíš v anglickém překladu a srovnávat s holandským či francouzským originálem), protože jsem cítila, že ten český překlad není úplně věrný (což mezi tak odlišnými jazyky zkrátka nejde, v překladu se vždycky něco ztratí) a že v tom výběru je vlastně předvybrané to, co zaujalo někoho jiného. Takže se můj text a moje úvahy poněkud rozrostly a už to není jen o té české knize, ale o Vincentu van Goghovi (a jeho dopisech) obecně. Číst dál

Rubrika inspirace, texty | 4 komentáře

Předpotopní úvahy

Nedávno jsem četla knihu od českého filosofa Karla Kosíka, a protože mě hodně zaujala, rozhodla jsem se opsat z ní pár úryvků. Je to sbírka úvah na různá témata týkající se člověka, společnosti a prostředí, které nás obklopuje. Skoro se nechce věřit, že ty texty byly napsané už v 90. letech, protože spousta myšlenek jako by byla inspirovaná přímo současností.

Jestli se vám dnešní svět zdá občas divný, je tahle kniha pro vás :-) Mně pár věcí osvětlila a působila na mě jaksi uklidňujícím dojmem. Zjistila jsem, že je vlastně pozitivní, že se mi svět a společnost v lecčems zdají divné, horší by bylo, kdyby mi to už všechno přišlo normální :-] Číst dál

Rubrika texty | Napsat komentář

Nikola Tesla: All the world’s his power house.

Marc J. Seifer:
Nikola Tesla, Vizionář – génius – čaroděj

Nikola Tesla - kniha o jeho životě a citátyJedna z nejlepších, nejzajímavějších a nejpoučnějších knih, které jsem kdy četla. Shrnuje autorovo mnohaleté bádání v archivech a zkoumání dokumentů a korespondence. Je tedy založená čistě na faktech a i různé úvahy a spekulace ohledně nejasných momentů Teslova života se poctivě pohybují jen v rámci doložitelných skutečností. Popisuje celý příběh Teslova života od dětství až do jeho smrti a je proložená citáty jednotlivých aktérů a úryvky z esejí a dopisů. Celým textem se prolíná Teslova rozporuplná osobnost, sebevědomá, toužící změnit celý svět a zároveň sebepodceňující se. I když kniha obsahuje spoustu technických údajů a dat, je naprosto skvěle a čtivě napsaná, fakta jsou vysvětlená a propojená souvislostmi, zasazená do historických událostí a tehdejších nálad ve společnosti. Je inspirativní a čte se jako mnohovrstevný román. Číst dál

Rubrika texty | 4 komentáře

bojovat proti odpadu, když je ještě zbožím

quoteTotálně mobilizovaná společnost je ovládána velkými koncerny, stát se zredukoval na donucovací a socializační moc k prosazování jejich zájmů, ekonomický systém je propleten s celosvětovým systémem vojenských paktů, monetárních dohod a vývojových plánů, legitimnost politické moci je produktem strategického investování nadnárodních koncernů do médií.

 

Kritika status quo je klasifikována jako výraz psychické nestability, politické nezodpovědnosti a sociální nezakotvenosti intelektuálů.
Číst dál

Rubrika texty | Napsat komentář

Spěch a dnešní lidstvo

quoteVšechny ty „pokroky“ neučinily ho lepším, neučinily šťastnějším; prohloubily jen vnitřní prázdnotu, rozjitřily nervy, zpovrchněly ducha, vůli zeslabily, třeba trénovaly různé vůlečky. A při tom všem nepoznal z přírody ani miliontinu, – a Ona se mu směje a mstí. Bláznivě chce si vše podmanit, zapomínaje přitom jen na maličkost, na předpoklad: podmanění si sebe. Toho však docílí se jen stanovením pevného a nového a božského cíle; toho však jen překonáním nedůstojné uřícenosti a klidným, pomalým pohledem do sebe.
Tento překotný rozvoj vědy a zotročení lidstva jí je nejušlechtilejším, třeba nejnebezpečnějším, protože nejsvůdnějším projevem moderního slepého spěchu. Jeho doménou je ovšem výdělečná „činnost“. V ní jeví se v plné své kráse a komičnosti. Hledí-li člověk například na veleváženou horlivost, s jakou kdekdo se dře jen pro zbytečných pár grošů víc, řekl by: jak sladká musí být přec jen robota, – a já to nevěděl! A není směšnost směšností, že dnešní Evropan, lopotě se dvojnásob než jiní národové a jeho předci, tře přes všechny technické vymoženosti větší bídu než oni? Více se dřít za účelem větší bídy – to je pokrok, to je též jeden z následků bláznivého spěchu… Je práce něco ušlechtilého? Jest, koná-li se za ušlechtilými, vysokými cíli: pak se v ní, třeba byla sebe lopotnější a pustší, odráží něco z jejich krásy a radostnosti. Ale práce dělaná za cíli nízkými, všedními zůstává důkladnou všedností a nízkostí, i kdyby se vzpínala až k mrakům. Otázka: Buď této práci čest? je otázkou: Buď švábu čest, když pilně shledává v noci v kuchyni svou potravu -? Tato práce je mimo čest a nečestnost – jako dýchání, jako oblékání se, jako odhánění much; je prostě nižší životní nutností. Ale tuto práci ztotožňuje náš věk s prací vůbec…

ukázka z knihy Spěch a dnešní lidstvo, Vteřiny věčnosti (Výbor z díla), Ladislav Klíma (1878-1928)

Rubrika texty | Napsat komentář